Psykisk funktionsnedsättning

ANHÖRIGSTÖD
Om du vårdar, hjälper eller stödjer en långvarigt sjuk, en äldre eller en person med funktionsnedsättning i hemmet, har du rätt att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Det finns också stöd som du är välkommen att ta del av utan ansökan.
I menyn till vänster kan du läsa mer om det stöd som erbjuds

 

Socialtjänstlagen 5 kap. 10§ 
Personer som vårdar eller stödjer närstående
"Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder"

 

"Anhörig är den person som inom familje- eller släktkretsen bistår en annan. Ibland förekommer det också att grannar eller vänner träder in i anhörigas ställe och antar "funktionen" som anhörig"
Prop. 2008/09:82

 

"Närstående är den person som tar emot omsorg, vård eller stöd"
Prop. 2008/09:82

 

"Anhörigstöd (eller stöd till anhörig) avser olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhörigas situation"
Prop. 2008/09:82