Stöd till anhöriga hos andra

Här kan du söka efter stöd och hjälp som passar dig i din situation.

I länklistan till höger finner du länkar till organisationer och Landstinget i Stockholm som erbjuder anhöriggrupper, stödgrupper och föreläsningstillfällen.