Coronaviruset

Pandemi

Information om corona-viruset
Ekerö kommun agerar för att hantera en ökad smittspridning och följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet. 

 • Förskolan, kulturskolan och fritidsgårdarna är öppna. Barn och elever som är friska ska gå till skolan. 

 • Från och med 2020-04-01 gäller totalt besöksförbud på landets äldreboenden.

 • Regeringen har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare.

 • Arrangemang och samlingar där målgruppen huvudsakligen är 70 år eller äldre ställs in. 

Ekerö kommun står väl rustat för att hantera Corona-situationen. Sedan slutet av februari har kommunen haft sin krisorganisation aktiverad och samverkan sker aktivt med det övriga länet. Målsättningen är att upprätthålla samhällsfunktionerna så långt som möjligt. Vi ser även till att stötta våra företag och kommer att försöka hålla alla pågående projekt och upphandlingar i gång.

I menyraden hittar du mer information om vad som gäller i Ekerö och på nationell nivå. 

Nyheter

 • 2020-06-01 Gymnasium | Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg | Corona

  Komvux öppnar upp för klassrumsundervisning efter sommaren

  Regeringen har lämnat besked om att vuxenutbildningen öppnar upp för klassrumsundervisning efter sommaren. S edan 18...

 • 2020-05-25 Utbildning och barnomsorg | Info | Corona

  Återgång till 25 h/vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande

  Krisledningsnämnden har beslutat att upphäva tidigare beslut om en begränsning av Ekerö kommuns riktlinjer för...

 • 2020-03-17 Corona

  Nya beslut och åtgärder i hantering av Corona-virus 2019-nCoV

  Folkhälsomyndigheten höjer nu (2020-03-11) riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög. Region Stockholm har bytt inriktning. Generell smittspårning har avslutats och provtagning sker endast hos personer med luftvägssymtom inom den slutna sjukvården. Tydliga instruktioner om att alla som har någon form av luftvägsinfektion ska stanna hemma och undvika sociala sammanhang för att inte sprida eventuell smitta. Myndigheternas strategi är nu inriktad på att begränsa smittspridningstakten.

Visa alla nyheter