Ekerö kommuns åtgärder för att stödja det lokala näringslivet

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Ekerö kommun är en företagarkommun och kommunen behöver vidta åtgärder som kan underlätta vardagen under denna kristid för våra företagare. 

Ekerö kommun har tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet:

• Förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
• Korta ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar till alla leverantörer (gäller ej myndigheter och kommuner). 
• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
• Upprätta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
• Förändra riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan)
• Se över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

Läs hela pressmeddelandet

Stötta våra lokala företag så långt det är möjligt! 

Ekerö centrum håller öppet!

Det har förekommit rykten om att Ekerö centrum ska stänga. Det stämmer inte! Ekerö Centrum håller öppet som vanligt, i den mån man kan. Enskilda avvikelser kan förekomma och centrumägaren hoppas att du som kund har förståelse för det och fortsätter handla, och stötta våra företagare i Ekerö Centrum.  

Här är mer information på Ekerö centrums webbsida!