Sju åtgärder mot Coronaviruset för dig som arbetsgivare/företagare

Stockholm Business Alliance har listat sju åtgärder mot Coronaviruset för dig som är arbetsgivare/företagare:

 1. Undvik uppsägning med korttidspermittering
  Staten tar större delen av lönekostnaden, dina kostnader minskar med 50%. Arbetstagaren får 90% av lönen.
 2. Likviditetsförstärkning via skattekontot
  Du kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt.
 3. Staten tar kostnader för sjuklöner
  Under april och maj tar staten kostnader för sjuklöner, även för egenföretagare.
 4. Regeringen avskaffar karensavdraget
  Du som arbetsgivare ska göra avdraget som vanligt. Löntagare och egenföretagare får söka statlig ersättning i efterhand.
 5. Regeringen upphäver kravet på läkarintyg
  Det behövs inget läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Detta gäller till och med den 31 maj 2020.
 6. Riksbanken säkrar viktiga företag
  Genom utlåning av 500 miljarder kronor till en tryggare kreditförsörjning.
 7. Regeringen skyddar näringslivet
  Genom att utse samordnaren Anders Ferbes som regelbundet ska rapportera till regeringen om näringslivets behov och samordna facken och arbetsgivare.

För mer information besök myndigheternas information till företag: verksamt.se

Källor: regeringen.se, riksbanken.se, stockholmbusinessalliance.se

​​​