Frågor och svar

Vilka myndigheter rättar sig Ekerö kommun efter?
Svar: Ekerö kommun har nära dialog med Samverkan Region Stockholm. I Samverkan Region Stockholm ingår kommuner, sjukvård, myndigheter som Folkhälsomyndigheten m.fl. som leds av Länsstyrelsen.

Varför stänger ni inte skolorna?
Svar: Ekerö kommun går efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse. Det finns heller inte några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor någonstans i världen Det är skolans huvudmän (Ekerö kommun i samråd med regering och Folkhälsomyndigheten) som tar beslut om att stänga skolor. Enligt en ny förordning kan en skolas huvudman behöva stänga en skola på grund av att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare. Förordningen gäller till och med den 15 januari 2021. 

Vad är det egentligen som gäller för barnen i skolan?
Svar: Vi följer Folkhälsomyndigheternas bedömning och där gäller att barn i förskolan och elever i våra skolor som är friska ska gå i skolan och barnen är välkomna till förskolan. Har man lindrig förkylning, feber, hosta eller är sjuk på annat sätt ska man vara hemma.

Vad gäller inom socialföräkringen om jag inte vill att mitt barn ska gå i skolan, med risk för att bli smittad av andra?
Svar: I nuläget är det inte möjligt att få tillfällig föräldrarpenning när man håller sitt barn hemma i syfte att barnet inte ska bli smittad. Här finns all information från Försäkringskassan.

Har kommunen några anställda som drabbats av det nya coronaviruset?
Svar: Det får vi inte svara på eftersom det gäller patientsekretess.

Vad har ni för riktlinjer kring publika arrangemang och aktiviteter som anordnas av kommunen?
Svar: Arrangemang och samlingar där målgruppen huvudsakligen är 70 år eller äldre ställs in. Vid personalbrist eller om det är få anmälningar ställs evenemang in. Vissa arrangemang på bibliotek och kulturhus ställs in, lista över dessa finns här: Lista på inställda evenemang 

När Smittskydd Stockholm nu slutat med smittspårning, hur kan ni då veta om någon i personalen på skolan eller inom äldreomsorgen är smittade?
Svar: Vi kommer inte få veta om någon är drabbad eftersom det inte kontrolleras på samma vis som tidigare. Det är om någon blir väldigt sjuk i någon av våra verksamheter som vi kan behöva sätta in åtgärder i samråd med Smittskydd Stockholm och ansvarig smittskyddsläkare.

Hur smittar viruset?
Svar: I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?
Svar: Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Den mest utsatta målgruppen är äldre personer som har underliggande sjukdomar. Inkubationstiden för coronavirus är vanligtvis 2–14 dagar, enligt WHO.

Jag har nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har jag hosta och feber. Vad ska jag göra?
Svar: Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symtom och var du har varit. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Jag har generella frågor om Coronaviruset, vem ska jag kontakta?
Svar: För allmänna frågor kring Coronaviruset ringer du 113 13.