Det här gör kommunen

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Ekerö kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med ansvariga myndigheter.

Ekerö kommuns verksamheter är öppna om inget annat meddelas.

Ekerö kommuns verksamheter agerar nu för att hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Förskola, skola och vuxenutbildning:

I Ekerö kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Vi uppmanar därför medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär.

Vid minsta symtom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård läsa på Vårdguidens webbplats 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

Vård och omsorg:

Tillfällig begränsning av vissa biståndsbedömda insatser med anledning av risk för smittspridning av Covid-19

För att minimera risk för smittspridning av Covid-19 har Ekerö kommuns krisledningsnämnd den 24 mars fattat beslut om tillfällig begränsning av vissa biståndsbedömda insatser samt den förenklade biståndshandläggningen av vissa serviceinsatser.

Ekerö kommun följer Regeringen beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Besluten innebär att:

  • Från och med 2020-03-25 och tills vidare begränsas hemtjänstinsatsen inköp med följe. Det innebär att inköp ej genomförs där den enskilde följer med.
  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare stänger växelvårdplatserna på Söderströmsgården.
  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare görs växelvårdsplatserna på Söderströmsgården om till permanenta platser.
  • Från och med den 2020-03-25 och tills vidare begränsas den förenklade biståndshandläggningen av vissa serviceinsatser till att endast omfatta trygghetslarm.
  • Från och med 2020-04-01 gäller totalt besöksförbud på landets äldreboenden.

Medarbetare som är friska ska gå till arbetet.

Vi uppmanar medarbetare att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symtom ska medarbetare hålla sig hemma och läsa på Vårdguidens webbplats 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Kultur- och fritidsförvaltningen:

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Läs mer här

För information om inställda arrangemang från föreningsliv eller andra aktörer hänvisar vi till respektive arrangör. Här kan du läsa mer om inställda arrangemang