Gång- och cykelvägar

Ekerö kommun har tagit fram en gång- och cykelvägsplan. Målet är att öka andelen resor som görs till fots eller med cykel. Gång- och cykelvägsplanen redovisar befintliga gång- och cykelvägar och förslag på utbyggnader av gång- och cykelvägsnätet.