Hästar i trafik

I de flesta fall gäller samma regler som för fordorn om man rider, eller leder sin häst.

Kör man med häst och vagn (eller släde) räknas ekipaget som ett fordon. Trafikreglerna gäller både på väg och i terräng, och går att läsa i Trafikförordningen.

Bestämmelser

Här ser du några bestämmelser som är viktiga att tänka på för den som leder, rider eller kör häst och vagn.

 • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.
 • Man ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Om det finns vägren ska man använda den på den.
 • Man får inte färdas på gång- eller cykelbanor.
 • Man får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att "föraren" behåller kontrollen över "fordonet" och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet, som exempelvis
  - där barn finns på, eller vid, vägen
  - vid möte på smala vägar
  - i skarpa kurvor och
  - vid backkrön

Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. Om man kommer från terrängen in på en väg gäller väjningsplikt.

Man ska ge tecken när man ska svänga. Tecken ges enklast genom att räcka ut handen, som när man cyklar.

Kör man med vagn eller släde under mörker ska man ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.

Ridning och körning med häst är tillåten på de flesta vägar och i terrängen. Att gå, rida eller cykla anses ingå i allemansrätten. Allemansrätten innebär en begränsad rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Med rätten följer även krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra som är ute i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten med orden ”Inte störa – inte förstöra!”.

Några vägmärken

Gång- och cykelbana

Gång- och cykelbana

(det finns flera märken för gång och cykelbanor).
Här är det inte tillåtet att färdas med häst.

Ridväg

Ridväg

Det är tillåtet att gå på en ridväg.

Förbud mot ridning

Förbud mot ridning

Innebär inte förbud mot att leda häst.

Förbud mot trafik med hästfordon

Förbud mot trafik med hästfordon

Innebär inte förbud mot ridning.