Pågående trafikprojekt

Förbifart Stockholm

Trafikverket bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm. Vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

Breddning av Ekerövägen
Sedan årsskiftet 2017/18 ansvarar Förbifart Stockholms projektorganisation för hela ombyggnaden av Ekerövägen, på så vis kan man samordna och effektivisera arbetet i större omfattning. Det blir enklare för dig att komma i kontakt med projektet och man skapar också förutsättningar för att samordna och minska omfattningen på trafikpåverkande arbeten längs hela Ekerövägen.

Sedan 2018 pågår ombyggnaden av Ekerövägen mellan Nockeby och Tappström i Ekerö kommun. Vägen ska breddas med ytterligare ett körfält för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. I projektet ingår även att bygga en ny öppningsbar bro vid Tappström, bredda Drottninghomsbron och Nockebybron samt att bygga ett till tunnelrör i Lindö tunnel. Ekerövägen ansluter till Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som ska byggas vid Tillflykten och Edeby på Lovön. När Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet och avlastar därigenom Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm. Du kan följa projekten genom att:

  • Prenumerera på Förbifart Stockholms nyhetsbrev genom att fylla i dina uppgifter på Trafikverkets hemsida 
  •  Följa Förbifart Stockholm på Instagram @e4forbifartstockholm.

Kontaktuppgift Trafikverket
Ring Trafikverkets kontaktcenter på tel: 0771-921 921 om du har frågor om verksamheten. Det är öppet dygnet runt och det är även hit du vänder dig om du söker någon person eller avdelning på Trafikverket. Du kan också använda länkarna på höger sida för att få aktuell information.