Trafikregler och säkerhet

Det finns lagar som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken.

Reglerna gäller likadant i hela landet. Vägmärken används bara ibland för att visa reglerna i Trafikförordningen. Exempel på en regel är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning.

Men det finns också lokala trafikregler för Ekerö kommun, läs mer om Lokala trafikföreskrifter.

Det är polisen som ser till att trafikreglerna följs.