Trafiksäkerhet

Alla ansvarar för trafiksäkerheten!

Kommunens arbetar med Trafikverket, räddningstjänsten, trafiksäkerhetsrådet, polis, skolor och intresseorganisationer för att förbättra trafiksäkerheten. Det är den så kallade nollvisionen som ligger till grund för trafikplaneringen.

Vi arbetar med trafikmiljön och målet är att skapa ett säkrare trafikflöde och lägre utsläpp av koldioxid, något som du kan bidra till genom att cykla eller åka kollektivtrafik.