Dispens för tung, lång och bred transport

Om du behöver transportera något som är längre, tyngre eller bredare än de det som bestämmelserna tillåter ska du ansöka om ett transporttillstånd.

Om transporten berör mer än en kommun ska ansökan göras via Trafikverkets hemsida

Om transporten enbart berör Ekerö kommun ska ansökan göras till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Då ska du använda den här blanketten.