Vem sköter vägen?

Kommunala vägar

De kommunala vägarna är:

  • Bryggavägen
  • Pråmvägen
  • Ångbåtsvägen
  • Ekebyhovsvägen
  • Tegelbruksvägen
  • Jungfrusundsvägen
  • Älvnäsvägen (fram till Bofinksvägen)
  • Ekerövägen (från Tappströmsvägen till Sandudden. Trafikljus och korsningen vid Tappström tillhör Trafikverket)
  • Björkuddsvägen ( Från Bryggavägen fram till Ekebyhovsslott)

Teknik- och exploateringskontoret ansvarar för drift och underhåll, belysning med mera av de kommunala gatorna.

Byggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för trafikfrågorna och trafikärenden handläggs på kommunens Miljö- och stadsbyggnadskontor. Dit du kan vända dig med frågor och idéer som gäller till exempel trafiksäkerhet, adressättning och trafikplanering.

Övriga vägar inom kommunen ägs av Trafikverket eller av vägföreningar, se karta.

Trafikverket

Drift och underhåll på de statliga vägarna inom kommunen är Trafikverkets ansvarsområde.

Växelnummer 0771-921 921 (dagtid) eller kundtjänst 0771-24 24 24 (jourcentral).

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Den största vägföreningen inom Ekerö tätort är Närlunda vägförening som ansvarar för drift och underhåll för flertalet av de vägar som finns inom tätorten, förutom de kommunala vägarna som är listade högst upp på sidan. Den största vägföreningen inom Stenhamra tätort är Stockby vägförening. Läs mer om vägföreningarna på respektive hemsida.