Vägskötsel

All skötsel, så som renhållning, snöskottning (inklusive sandning), sandsopning och asfaltering av vägar ansvarar respektive väghållare för. För information om vem som ansvarar för olika vägar i kommunen hittar du här.