Sandsopning

Sandupptagning efter vinterns sandning sker normalt någon gång under veckorna 13-17, beroende på väderläget.

Sandsopning sker en vecka efter att snön har smält, det vill säga en vecka efter att det bedömts att det inte finns risk för att fler insatser för halkbekämpning behövs.

Det ska vara klart inom 4 veckor från start.