Skötseldagar i Ekerö tätort

Skötseldagarna gäller onsdagar och torsdagar kl. 09.00 till 15.00 mellan den 15 november och 30 april och innebär att:

  • Dag med udda datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda adressnummer.
  • Dag med jämnt datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har jämna adressnummer.

Förbudet gäller på alla vägar inom Ekerö tätort. Vägmärken för skötseldagar finns vid Tappströmsbron, Slagstafärjan och vid infarten till tätorten utefter Ekerövägen.