Bidrag och priser

Att möjligheterna till en rik fritid spelar en viktig roll för människors upplevelse av livskvalitet, delaktighet och inflytande är något som är känt. Fritiden spelar även en viktig roll när det kommer till möjligheter att förverkliga idéer och engagemang.

Vi vill att Ekerö ska vara en kommun med goda förutsättningar till delaktighet, engagemang och möten mellan olika människor. Kultur och fritidsnämnden har olika stödformer som syftar till att möjliggöra detta för kommunens invånare.

Under 2018 har Kultur och fritidsnämnden gjort om sina stödformer och infört nya regler för hur man söker de olika stöden.
Nämnden har stödformer och stipendierna som kan sökas av både föreningar och privatpersoner.
Stödformer och stipendierna som finns att söka är:

Stöd

  • Aktivitetsstöd för barn, unga och personer som har en funktionsnedsättning
  • Publika arrangemang och öppna aktiviteter
  • Föreningars kompetens och utveckling
  • Snabbslant

 Stipendier & priser

  • Ungdomskulturstipendium
  • Årets kulturpris
  • Årets idrottsprestation
  • Årets eldsjäl
  • Anna Christina Sandbergs fond

Läs gärna mer om hur du kan ta del av dessa och framförallt, nominera dina favoriter till våra priser!

Som förening behöver ni vara en så kallad ”Godkänd förening” innan ni söker bidrag. Att ansöka om Godkänd förening är något föreningen gör en gång om året. När ansökan är beviljad gäller den i 365 dagar från att ansökan inkom. För mer information om Godkänd förening klicka här

Rutin av registerkontroll av föreningars barn- och ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden antog den 8 maj 2019 en rutin om att föreningar som uppbär föreningsbidrag från Ekerö kommun eller nyttjar kommunens lokaler samt har verksamhet för barn ska begära in utdrag ur belastningsregistret för ledare som arbetar med barn. Läs mer här.