Anna Christina Sandbergs fond

Barn- och utbildningsnämnden fördelar fondmedel ur Anna Christina Sandbergs fond vissa år.
2019 går det inte att söka medel ur fonden.

Personer eller organisationer som är verksamma inom Sånga (f d Sånga församling) kan enligt stadgarna söka stipendier, premier och andra bidrag för vård och fostran av barn och ungdom.

Personer eller organisationer som är verksamma inom Sånga och Skå (f d Sånga och Skå församlingar) kan enligt stadgarna söka bidrag som ska gå till behövande.

Att få stiftelsemedel är inte någon lagstadgad rättighet och besluten kan inte överklagas.
Sista ansökningsdag är den 22 november 2019.
I ansökan ska följande finnas med:

  • Sökandens namn
  • Kontaktuppgifter och adress till sökanden
  • Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
  • Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att användas till)

Ansökan skickas till:
Ekerö kommun/Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö
eller via mail: bounamnden@ekero.se