Årets Eldsjäl

Syfte
Kultur- och fritidsnämndens priser syftar till att uppmärksamma insatser inom alla områden av kulturell och idrottslig verksamhet.

Årets Eldsjäl
Priset till årets eldsjäl utdelas till personer som ideellt bidragit till utveckling av kultur- och idrottslivet i Ekerö och som bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar/organisationer i Ekerö. Priset uppgår till 10 000 kr.

Nominerade
De nominerade ska vara bosatta, vara verksamma eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priser utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning. 

Nominera
Nomineringen är öppen mellan den 1-29 februari 2020 och en motivering om högst 10 rader ska lämnas in. Finns det handlingar som du som nominerar önskar åberopa ska dessa mejlas till kfn@ekero.se

Nomineringsformuläret hittar du här!

Priset utdelas på Nationaldagen 6 juni 2020 i Drottningholms slottspark.

Frågor
Vid frågor, kontakta med Elisabet Lunde eller Sandra Roxberger Lidelius på Kultur- och Fritidsförvaltningen, 08-124 571 00