Årets idrottsprestation

Syfte
Kultur- och fritidsnämndens priser syftar till att uppmärksamma insatser inom alla områden av kulturell och idrottslig verksamhet.

Årets idrottsprestation
Årets idrottspris utdelas till utövare, enskilda eller lag, som utmärkt sig inom det idrottsliga området. Priset uppgår till 10.000 kr

Nominerade
De nominerade ska vara bosatta, vara verksamma eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priser utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Nominera
Nomineringen är öppen mellan den 1-29 februari 2020 och en motivering om högst 10 rader ska lämnas in. Finns det handlingar som du som nominerar önskar åberopa ska dessa mejlas till kfn@ekero.se

Priset utdelas på Nationaldagen 6 juni 2020 i Drottningholms slottspark.

Nomineringsformuläret hittar du här!

Frågor
Vid frågor, kontakta med Elisabet Lunde eller Sandra Roxberger Lidelius på Kultur- och fritidsförvaltningen, 08-124 571 00