Årets kulturpris

Syfte
Kultur- och fritidsnämndens priser syftar till att uppmärksamma insatser inom alla områden av kulturell och idrottslig verksamhet.

Årets kulturpris
Årets kulturpris utdelas till en person eller förening som under året gjort en särskild insats för Ekerös kulturliv. Utgångspunkt är på vilket sätt pristagarna genom sin verksamhet lyft kommunen medialt, bedrivit nyskapande verksamhet eller bedrivit annat förtjänstfullt arbete inom kulturområdet under året. Priset uppgår till 10 000 kr.

Nominerade

De nominerade ska vara bosatta, vara verksamma eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Priser utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning. 

Nominera
Nomineringen är öppen mellan den 1-29 februari 2020 och en motivering om högst 10 rader ska lämnas in. Finns det handlingar som du som nominerar önskar åberopa ska dessa mejlas till kfn@ekero.se 

Nomineringsformuläret hittar du här!

Priset utdelas på Nationaldagen 6 juni 2020 i Drottningholms slottspark.

Frågor
Vid frågor, tag kontakt med Elisabet Lunde eller Sandra Roxberger Lidelius på Kultur- och Fritidsförvaltningen, 08-124 571 00