Ungdomskulturstipendium

Syfte
Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium har till syfte att stödja och uppmuntra ungdomar inom kulturområdet. Stipendiet delas ut som uppmuntran till utbildning, fortsatt förkovran eller forskning inom kulturområdet.

Sökande
Sökande ska vara bosatt, vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendiet delas inte ut för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Ansökan
Ansökan är öppen mellan den 1-29 februari 2020 och en motivering om högst 10 rader ska lämnas in. Finns det handlingar som den sökanden önskar åberopa ska dessa mejlas till kfn@ekero.se

Ansökningsformuläret hittar du här!

Beslut
Stipendiet beslutas av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 20 000 kr. Beslutet ska kort motiveras.

Stipendiet utdelas på Nationaldagen 6 juni 2020 i Drottningholms slottspark.

Frågor
Vid frågor, kontakta Elisabet Lunde eller Sandra Roxberger Lidelius på Kultur- och fritidsförvaltningen, 08-124 571 00