Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd kan sökas för aktiviteter för barn och ungdomar och för barn och unga som har en funktionsnedsättning.

Detta stöd kan sökas av en förening som är verksam i Ekerö kommun och har en barn- och ungdomsverksamhet med minst tio medlemmar i åldrarna 6–20 år, 6-29 år för personer som har en funktionsnedsättning.

För att kunna få stöd ska föreningen också vara medlem i en riksorganisation som får statsbidrag. Här finns mer information om de regler som gäller vid ansökan om aktivitetsstöd.

Hur söker man aktivitetsstöd?

  • Först av allt skall ni vara en godkänd förening, detta görs årligen. Mer information finns här.
  • För att söka aktivitetsstöd använder ni denna blankett för er ansökan. Notera att vi ej tar emot ansökan via datafiler eller annan information från er statliga bidragsgivare.

Ansökningsperioderna är följande:
För vårterminen (1/1–30/6) ska stödet sökas senast den 25 augusti.
För höstterminen (1/7–31/12) ska stödet sökas senast den 25 februari.