Ansökan säsongstid eller arrangemang

Ansökan gäller perioderna HT 2020 (17 augusti -20 december 2020) samt VT 2021 (4 januari -13 juni 2021) 
Notera att vi ej följer skolterminernas start och slutdatum. Man kan antingen söka hela perioderna eller begära annan period inom ovanstående ramar. 

• Föreningar i prioriteringsgrupp 1 till 3 skall vid sidan av ansökan, även fylla i och lämna in ”Lista verksamhetsgrupper”. OBS Notera ändrade listor! 
• Ansökan skall vara undertecknad av föreningstecknare och namnge en kontaktperson som handhar föreningens bokningar.

MÖTE 9/3 kl. 16.30-18.00. Förslag på mindre förändringar i lokaler och samarbeten som ökar nyttjandemöjligheten. 

FAS 1 Arrangemang Arrangemangsansökningar för hela den kommande säsongen ska vara inlämnad senast söndagen i vecka 12. Inkomna arrangemangs ansökningar som kommer in under säsong kommer inte ha förtur utan accepteras om utrymme finns. 

FAS 2 Arrangemang  Besked på Arrangemangsansökan lämnas under vecka 15 (Detta skickas också till samtliga förbund som har inomhus sporter med matchverksamhet).

FAS 1 Säsong Säsongsansökan för kommande säsong ska vara inlämnad till Kultur-och fritidsförvaltningen senast torsdag vecka 16 (detta är en månad tidigare än det varit de senaste säsongerna)

FAS 2 Säsong  Under vecka 19 preliminärt schema enligt tilldelning skickas ut tillsammans med kompletterande ansökningsblankett för lediga tider eller byten mellan föreningar. Detta gäller prioriteringsgrupperna 1 till 3

MÖTE 17/5 Samarbetsmöte för föreningar utifrån tilldelade tider. Tider för anläggningar fördelas under dagen. 
24/5 Sista dag att skicka in byten och kompletterande ansökningar om lediga tider. 

FAS 3 Säsong Handläggningen fortsätter med tilldelning för resterande prioriteringsgrupper samt de kompletterande ansökningarnaHandläggning avslutas och skickas ut till samtliga kunder 30 maj.

FAS 4 Säsong  Föreningar skall senast söndagen i vecka 25 ha inkommit med hur de tilldelade tiderna skall fördelas inom föreningens olika verksamhetsgrupper.
De tilldelade tider som föreningen ej har fördelat till någon grupp kommer att avbokas från aktuell förening och istället informeras som sökbar tid för övriga kunder. (detta är två månader tidigare än de senaste säsongerna)
Eventuella korrigeringar/flyttar av grupper ska vara inne senast söndagen i vecka 31

Blankett för ansökan om säsongsbokning 
Blankett för arrangemang 
Verksamhetsgrupper

Det finns en fastslagen prioriteringsordning den kan ni läsa mer om här Prioriteringsordning

Vi tar emot ansökan om säsongsbokning via e-post och post.

E-post: kultur.och.fritidskontoret(at)ekero.se

Postadress: Ekerö Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 205, 178 23 Ekerö