Konstföreningen

Mälaröarnas konstförening är en förening som är öppen för alla. Föreningen vill främja intresse för konst och kultur. Antal medlemmar är cirka 155. Medlemsavgiften är 200 kronor/år.
Så gott som hela medlemsavgiften används till inköp av konst som sedan lottas ut på föreningens årsmöte i april.

Föreningen ordnar cirka fem aktiviteter så som ateljébesök och konstvandringar varje termin för medlemmarna. Vid behov dubbleras dessa arrangemang. 
Styrelsen ordnar även utställningar på Ekebyhovs slottsgalleri (Ekerö kommun) under terminstid, cirka tolv per år.

De flesta konstverk som lottas ut köper vi av våra utställare på slottsgalleriet.
Mälaröarnas konstförening samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan och är ansluten till Sveriges Konstföreningar.

Margareta Michélsen (ordförande) Växthusvägen 44, 178 34 Ekerö

Tel: 0760-22 03 75 

Lisbeth Oddmark (kassör)  Tel: 070-651 66 12

E-post: oddmark.orrburn@telia.com 

Hans Bärlin (sekreterare) Tel: 070-399 34 37

E-post: hans.barlin@tele2.se 

Gudrun Nordström Tel: 070-495 80 51

E-post:  gudrunnordstrom@outlook.com

Lars Benedictsson Tel: 070-640 63 95

E-post: lars.benedictsson@telia.com 

Pia Eriksson Tel: 0733- 96 33 31

E-post: pia.eriksson@me.com 

Marianne Abrahamsson Tel: 070- 539 05 65

E-post: marianneabrahamsson@telia.com