Vänföreningen

Ekebyhovs slotts vänförenings uppdrag är att på olika sätt stödja verksamheten på Ekebyhovs slott.

De har som ändamål att verka för ökat intresse och engagemang för Ekebyhovs slott som kulturcentrum samt att ge ekonomisk och annat stöd.

Vill du bli medlem?

Sätt in 100 kr på pg 40878-1

Vill du veta mer?

Läs mer om oss i vår informationsfolder.
Eller kontakta ordförande Anita Olsson, olsson_anita@hotmail.com