Verkssamhetsberättelse

Här kan du läsa Intresseföreningens verksamhetsberättelse för 2017