Historia

Redan i mitten av 1400-talet tillhörde Hovgården Sten Sture den äldre. Genom olika ägarbyten under 1500-talet hamnade Hovgården 1610 i kronans ägo eftersom Carl IX hade tankar om att låta bygga ett lustslott här, ett slott som skulle få namnet Ekeröhus. Hans son, Gustaf II Adolf, skrinlade dock planerna.

Ekebyhovs säteri grundades under 1620-talet av generalguvernören Claes Horn som slog ihop de bägge gårdarna Ekeby och Hovgården, som han hade blivit ägare till genom arv och byte. Han lät uppföra en tre våningars huvudbyggnad i sten samt ett antal andra byggnader. Säteriet, som det såg ut i mitten av 1600-talet, finns avbildat i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.

gammalt fotografi

Bild på Carl Gustaf Wangel

År 1661 köpte greven och fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel gården och hans namn är för alltid förknippat med Ekebyhov, trots att han troligen aldrig bodde där.

Han lät emellertid börja uppföra det nuvarande träslottet 1673, tre år innan han dog. Varför han gjorde det när det Hornska stenhuset med all säkerhet fortfarande var i gott skick är oklart.

Kanske hade han för avsikt att bosätta sig här i den nya byggnaden, som var bättre planerad för bostadsändamål än det gamla stenhuset.

Efter Wrangels död förföll stenhuset relativt snabbt. Arbetet med att färdigställa bygget av det nya huset avbröts för att återupptas några decennier senare.

Efter ett flertal ägarbyten under 1700-talet köpte kanslirådet Albrecht Ihre Ekebyhov 1790. Medlemmar av släkten Ihre skulle sedan komma att äga Ekebyhov i 190 år, fram till 1980 då Ekerö kommun köpte Ekebyhovs slott av familjen Ihre.

Under 1900-talet upplevde Ekebyhov en blomstringsperiod då ryttmästaren Johan Ihre och hans hustru Sigrid lät renovera byggnaden samt utvidga trädgårdsanläggningarna och anlägga en plantskola.

Bild på Sigrid

     Sigrid Ihre
Gammal bild på Johan
     Johan Ihre  
År 1970 blev byggnaden med trädgård och delar av parken byggnadsminne. Ekerö kommun köpte Ekebyhovs slott 1980 och sedan 1983 används Ekebyhovs slott för kurser och konferenser och är ett centrum för kulturaktiviteter i kommunen
Gammal bild på byggnaden

Träbyggnaden under 1800-talet

Bild på wrangelsal

Wrangelska salen under Johans och Sigrids tid