Vänsternavigering

Här är du:

Uppleva och göra->Evenemangskalender->Juniretreat

Juniretreat

Juniretreat

Den 13 juni bjuder Färentuna Hälsoträdgård en dag för Utemeditation, Grounding, Skogsvandring och skapande i trädgård och växthus! När vi är många som fysiskt isolerat oss en längre tid är det nu åter dags att bjuda in till retreat i Färentuna Hälsoträdgård. En dag där vi håller fysiskt avstånd i själslig samvaro efter vars och en behov. Här bjuds du enskild tid där upptäckter kan göras om sådant som annars ilas förbi och möjlighet till nära samtal om livet, i det lilla och i det stora. I Hälsoträdgårdens läkande miljö finns utrymme för vila och att hitta tillbaka till dig själv, din kropp och dina inre resurser. Natur och trädgård stödjer hälsa och läker vår kropp och känsla av sammanhang. Med kreativa uttrycksformer, grounding, andning och rörelse når vi kroppsliga dimensioner och möjlighet att ta naturliga steg för utveckling och hälsa! Skogen och trädgården väcker våra sinnen och bjuder oss återhämtning och förundran. Varmt Välkommen till en dag för återhämtning och ny energi! Kontakt och Anmälan: Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00. på webben: www.forhalsa.se, facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna. Avgift: Hela programmet inklusive lunch 975 kr.

Datum: 13 juni 2020
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Färentuna Hälsoträdgård
Adress:Solbergavägen 26
Arrangör:För Hälsa - Färentuna Hälsoträdgård
Arrangörens hemsida:www.forhalsa.se
Kontakt:Eva Solhäll
Telefon:0767712900
E-post:eva@forhalsa.se