Bilda förening

Att vara med i en förening innebär att samlas kring en idé eller en verksamhet. Det kan handla om idrott, politik, schack, musik eller annan verksamhet. Poängen med en förening är att ge medlemmarna möjlighet att tillsammans utveckla sitt gemensamma intresse. En förening erbjuder också möjlighet att öva och praktisera begreppen demokrati och solidaritet.

I Sverige finns det ingen särskild lag för ideella (frivilliga) föreningar. Det betyder att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet.

Hur du/ni går tillväga för att startar en förening finns det bra information om på Skatteverkets hemsida, för att komma direkt till den sidan klicka här

Behöver du hjälp med att starta en förening?
Många verksamheter har en distriks- eller riksorganisation som gärna hjälper till att bilda nya föreningar. Bland annat har de normalstadgar och exempel på dagordningar och protokoll som är en bra hjälp i början. De kan också svara på frågor och ge råd om föreningsekonomi och nedläggning.

Det går också att få hjälp från Ekerö kommuns Idélabb med att starta en förening och komma igång med kontakten med kommunen.