Revisorer

På årsmötet utser föreningen två revisorer. Deras uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi och verksamhet. De är också en viktig länk mellan medlemmar och styrelse. Revisorerna företräder alla föreningens medlemmar och väljs på årsmötet.

När revisorerna har gått igenom verksamheten skriver de en revisionsberättelse (rapport) som redovisas för alla medlemmar på årsmötet. I revisionsberättelsen skriver de hur styrelsen har skött sitt arbete. De skriver också om det finns något att anmärka på. Har allt skötts på ett bra sätt, föreslår revisorerna att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet (godkänner deras arbete under året) .

I vissa föreningar kan revisorerna vara medlemmar. I andra måste de stå helt utanför verksamheten.