Styrelse

Grunden i en förening är styrelse, skrivna stadgar och revisorer.
En av de första uppgifterna är att bilda en interim (tillfällig) styrelse som fungerar fram till det första årsmötet då styrelsen konstituerar sig (organiserar sig genom val).

En interimsstyrelse ska:

  • skriva förslag till stadgar
  • föreslå namn till föreningen
  • förslå medlemsavgift
  • föreslå styrelseledamöter
  • skaffa bank- eller postgirokonto
  • kalla till ett allmänt möte då föreningen bildas. I kallelsen ska det stå att avsikten med mötet är att bilda en förening.

Den konstituerade styrelsen bör minst ha en ordförande, en sekreterare och en kassör. Förutom dessa tre kan styrelsen ha flera ledamöter (deltagare). Det kan till exempel vara vice ordförande, ungdomsansvarig, verksamhetsansvarig, materialansvarig eller försäkringsansvarig. Styrelsen kan också ha suppleanter (ersättare för de ordinarie ledamöterna).