Handikapporganisationer

Seglarklubben Vindens Vänner
Kontaktperson: Bertil Magnusson, e-post: bertil.majlis.magnusson(at)gmail.com

RSMH Mälaröarna
E-post: rsmh_malaroarna(at)yahoo.se

SRF Stockholms Stad
E-post: register(at)srfstockholm.a.se
Hemsida: www.srf.nu/stockholm