Godkänd förening

En grundförutsättning för att tilldelas Kultur och fritidsnämndens olika stöd är att föreningen är godkänd för att söka stöd. Att ansöka om Godkänd förening är något ni som förening gör en gång om året. När ansökan är beviljad gäller den i 365 dagar från att ansökan inkom. 

Ett tips är att efter årsmötet skicka in en ansökan om Godkänd förening, då är det klart när ni sedan vill söka något av Kultur- och fritidsnämndens olika stöd.

Här hittar ni ansökningsblanketten Godkänd förening
Tillsammans med blanketten skall ni skicka in följande:

 • Årsmötesprotokoll för innevarande verksamhetsår
 • Verksamhetsberättelse för innevarande verksamhetsår
 • Resultat och balansräkning verksamhetsår
 • Revisionsberättelse för innevarande verksamhetsår
 • Vid eventuellt beslutade förändringar i föreningens stadgar, skall nya stadgar insända

Om ni är en nystartad förening skall ni istället skicka in följande:

 • Protokoll från det möte där föreningen bildades
 • Stadgar eller stadgeförslag
 • Vilka som ingår i interminstyrelsen
 • Eventuell verksamhetsplan

Samtliga av Kultur- och fritidsnämndens olika stödformer har som grundläggande villkor att sökande förening: 

 • Verkar i enlighet med demokratiskaprinciper
 • Respekterar idén om alla människors lika värde, där jämlikhet, jämstäldhet och förbud mot diskriminering är centrala.