Idrott, motion och friluftsliv

Ekerö erbjuder boende och besökare ett rikt och varierat utbud med miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet. 

Det finns ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv, inte minst idrottsföreningar och kulturföreningar där många barn och ungdomar är aktiva.

Vår huvudsakliga inriktning är att vi stödjer aktiviteter för barn och unga. Kulturnämnden svarar även för stöd och rådgivning åt hela föreningslivet och bevakar kultur- och fritidsverksamhetens behov av lokaler.

Lokalförsörjningsplan
För att kunna möta medborgarnas och föreningslivets behov av mötesplatser och anläggningar för fysisk aktivitet kommer kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2018 arbeta med en långsiktig lokalförsörjningsplan.
Tidigare har man använt en fem-årig anläggningsplan men då Ekerö Kommun är en starkt växande kommun måste ett mer långsiktigt planarbete utföras.