Badvattenkvalitet

Miljökontoret tar på uppdrag av tekniska kontoret prover på vattnet vid de kommunala badplatserna. Prover tas normalt 3-4 gånger på varje badplats under badsäsongen. Resultaten av proverna presenteras på Havs- och vattenmyndigheten.

Eftersom det tar lite tid att analysera proverna och rapportera in resultaten kan fler prover ha tagits än de som visas.

Förutom vid de kommunala badplatserna tas även prover i mindre omfattning på vissa platser där människor ofta badar. Resultaten från de proverna finns dock inte med på "badplatsen".