Naturområden

I Ekerö finns många områden att ströva i; naturreservat med gamla ekar, partier med bevarad blandskog och slottsparker.
Information om utflyktsmål finns på www.naturkartan.se/ekero. Även Ekerö bibliotek kan tillhandahålla information, broschyrer samt en guldgruva av litteratur om Ekerös kulturmiljöer.

Rastaborgsområdet, Ekerö

Strövområde, vandringsleder, svamp- och bärmarker och parkeringsplatser.

Väsby hage, Munsö

Naturreservatet Väsby hage har stora botaniska och zoologiska värden. Buss 311 från Brommaplan stannar vid hållplats Sjöängen. Se flygfoto över Väsby hage. Mer information om Väsby hage finner du på Naturskyddsföreningens webbplats.

Jungfrusundsåsen, Ekerö

Rekreations- och närströvområde, vandringsleder 2,5 km, 5 km, 10 km. Skidspår och ridstigar. Variationsrik natur. För att bevara och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden samarbetar kommunen med flera föreningar. Läs om "Projekt Jungfrusundsåsen". Läs mer om Jungfrusundsåsen på Naturskyddsföreningens webbplats.

Träkvista malm, Ekerö

Närströvområde, variationsrik natur. Utsiktsplats och vandringsled längs gamla Kyrkvägen, Kungsleden.

Skytteholm, Ekerö

Motionsleder och fågeltorn. Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

Från Busviken till Munsö

Vandringsled med kulturhistoriskt intressanta platser liksom natur och miljömässiga sevärdheter. Lämpliga platser för start och mål är Träkvista torg, Rastavägen, Menhammar, Kärsösund, och Sjöängen. Dessa kan alla kan nås via buss. För mer information om vandringslederna på Ekerö på Ekerö turisms webbplats.

Huvududden, Ekerö

Naturreservat. Naturskönt åsparti. Vetenskaplig och kulturell naturvård. Läs mer om Huvududden på Länsstyrelsens webbplats.

Malmviken, Lovö

Rekreations- och närströvområde. Blandskog och vackra strandpartier mot Malmvikssjön.

Stenbrottet, Stenhamra

Populärt utflyktsmål. Från stenbrottet har gatsten till Stockholm levererats en gång i tiden.

Bromma gård, Stenhamra

Naturskönt rekreationsområde, två km norr om Stenhamra.

Eldgarnsö, Färentuna

Naturreservat. Naturskön ö med ymnig flora och växtlighet med bl a mistel. Läs mer om Eldgarnsö på Länsstyrelsens webbplats.

Lovön

Rekreationsområde med kulturhistoriska miljöer. Drottningholms slott med omgivningar samt Drottningsholmsteatern, Kina slott. Konditoripaviljong. Fornlämningar vid bland annat Rörby och Berga.

Kärsön, Drottningholm

Rekreationsområde med friluftskyrka. Kärsögården. Café Brostugan med minigolfbana och båtuthyrning.

Adelsö-Hovgården

Naturskön vandringsled. Världsarvsområde vid Hovgården med lämningar från
vikingatiden och medeltiden.

Ekebyhovs slott

I Ekebyhovsparken finns Sveriges nordligaste självföryngrande bokskog. En naturpark med 80-talet trädslag planterade i början av 1900-talet. Här finns rhododendronbuskage, ett rikligt syrénsortiment samt en fruktträdgård/äppelgenbank. Ekebyhovs slott är en av Sveriges största träbyggnader från 1600-talet.

Svartsjö slott och park

Svartsjö slott har en förvildad gammal park med ovanliga växter. De äldsta delarna härstammar från mitten av 1500-talet. Den engelska parkdelen anlades redan på 1770-talet och är den, jämte Drottningholm, först planerade engelska parken i Sverige. Runstenen intill Svartsjö slott är en av de vackraste och bäst bevarade.
Svartsjö slott uppfördes 1735-39 som jaktslott åt drottning Ulrika Eleonora. Ritningarna var utförda av Carl Hårleman som med Svartsjö lanserade den franska rokokon i Sverige. Läs mer om Svartsjö slott på Naturskyddsföreningens webbplats.

Svartsjöviken

Strax intill parken ligger Svartsjöviken, en liten fågelsjö omgiven av betes- och buskmarker. Under månadsskiftet augusti-september rastar mycket småfåglar. Rödstrupig piplärka, blåhake och lappsparv visar sig varje år. Även en del vadare stannar till vid viken, i flockarna av tofsvipa och ljungpipare kan du hitta gluttsnäppa och svartsnäppa.

Skytteholm – Menhammar

Viken mellan Skytteholm och Menhammar är idag vår förnämsta fågellokal. De öppna fälten i anslutning till viken och dess strandängar fungerar som sträckledare för våra flyttfåglar. Mängder av rovfåglar, vadare, gäss, tranor och änder väljer denna flyttväg vår och höst och lockas att rasta vid och i viken.
I viken häckar både rördrom och brun kärrhök och mängder av flyttande salskrakar ses varje år i april-maj. Ett fågeltorn med god utsikt över omgivningen finns i anslutning till Skytteholms kursgård. Läs mer om vandringsleden Skytteholm-Menhammar på Ekerö turisms webbplats.