Fritid för personer med funktionsnedsättningar-detta händer våren 2020

Har du en funktionsnedsättning och söker idrottsaktiviteter?

Detta är på gång under våren 2020!

Ekerö kommun satsar tillsammans med Parasport Stockholm, RF SISU Stockholm och idrottsföreningar i kommunen på att förbättra förutsättningarna för barn och unga med funktionsnedsättningar att idrotta.

Skridskokälkar för funktionsnedsatta i Vikingahallen. Två kälkar finns att låna för personer med funktionsnedsättningar.

Ekerö Ik startar upp parasport, läs mer här.

Ekerö tennisklubb erbjuder paratennis, läs mer här.

Länkar: 

Parasport i Stockholms län

Fritidsaktiviteter i Ekerö kommun - LSS,

Fritidsaktiviteter i Stockholms län