Idrottsanläggningar och hallar

I Ekerö är det en medveten strategi att föreningarna hanterar majoriteten av  fritidsaktiviteterna.  Med undantag för Tappströms bollhall och gymnastiksalarna, sköter föreningarna även anläggningarna. De två stora idrottsanläggningarna, Träkvistavallen och Svanängen, drivs idag av föreningarna Ekerö IK respektive Skå IK.

Kommunen och klubbarna har tecknat avtal som reglerar parternas ansvar, skyldigheter och rättigheter inklusive årliga driftbidrag. Detsamma gäller Ekebyhovsbacken, som drivs av Mälaröarnas Alpina Skidklubb. Om du vill hyra någon av dessa anläggningar tag kontakt med respektive klubb.

För olika aktiviteter och möten finns också möjlighet att hyra lokaler såsom Ekebyhovs slott, hembygdsgårdar och de flesta av kommunens egna lokaler.