Simskola på strandbaden

Nu går det att boka sommarens simskola på strandbaden!

Precis som tidigare år kommer sommarsimskolan att vara på Lundhagen, Karlskär och Stockbys strandbad.
Mellan vecka 28 - 32 håller Spårvägen Simförening i sommarens simskola. 
Simundervisningen har tre perioder på Lundhagen och Karlskär v.28-29 och v.30-31 och v.32 som endast är en vecka, på Stockby kommer det vare en period v.28-29

Antalet platser har utökats för att kunna möta upp ett eventuellt ökat behov, då det kan vara svårt att boka en plats i Stockholms Stads simskola. 

Anmälan kan göras från och med måndag 30 mars till Spårvägen Simförening på den här sidan: https://sportadmin.se/book/?F={42F3B984-AE3C-4CD7-80BB-46F0FEDDFEA9}&visaGrupper=1

Spårvägen Simförening
Spårvägen Simförening grundades 1946 och har idag verksamhet i simhallar i Vällingby, Spånga, Tensta samt Åkeshov. Klubben har under flera år haft verksamhet vid strandbad på Kanaanbadet, Maltesholmsbadet samt Tantostrandbad i samarbete med Stockholm Stad. 

Många av våra medlemmar och tränare är boendes i Ekerö kommun och vi är glada över att kunna erbjuda dem ett sommarjobb i deras hemkommun, säger Jonatan på Spårvägen simförening 

De olika nivåerna på sommarsimskolan kommer att vara:

Nybörjare för de som behöver öva på vattenvanemomenten. Här övar barnen på att lita på och respektera vattnets speciella egenskaper genom att bubbla, doppa, flyta och glida. 

När barnet sedan är bekvämt med att doppa huvudet och säker i vattnet är man klar med Nybörjare. Vi övar för märket Baddaren blå samt Baddaren gul

Fortsättning andra nivån i sim och lek. Vi övar på att flyta på mage och rygg utan flythjälpmedel, samt börjar öva på första simtagen för att ta sig fram i vattnet.

Förkunskaper: Vattenvana, kunna blåsa ut luft under vattenytan, obehindrat doppa hela huvudet, glida i vattnet med flythjälpmedel

Vi övar för märket sköldpaddan och bläckfisken

Fisken är första gruppen där vi provar på djupt vatten.

Förkunskaper: Hoppa från kant och få huvudet under vattenytan, benspark på rygg 10 meter, sammansatt simning 10 meter.

Mål: Hoppa från kant/brygga på djupt vatten och få huvudet under vattenytan för att själva ta sig in till kant, simma sammansatt på djupt vatten 25 meter

Behöver du simundervisning för att klara betygskraven i Idrott och hälsa? Då kan du boka gratis simundervisning under någon av perioderna på Lundhagens strandbad. För att boka kontakta Tomas Wikland på Spårvägens simförening tomas.wikland@sparvagensim.se