Kultur

Här kan du läsa om våra kulturmiljöer, bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar.

Vi har ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv, inte minst idrottsföreningar och kulturföreningar där många barn och ungdomar är aktiva. Vår huvudsakliga inriktning är att vi stödjer aktiviteter för barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden svarar även för stöd och rådgivning åt hela föreningslivet och bevakar kultur- och fritidsverksamhetens behov av lokaler.

Riktlinjer för Ekerö kommuns arbete med idrott och fysisk aktivitet
Ekerö kommun har antagit riktlinjer för kommunens arbete med idrott och fysisk aktivitet. Du kan ta del av riktlinjerna här.

Kulturstrategin
Ekerö kommun har antagit en kulturstrategi. Den säger bland annat att kommunen ska arbeta för att kultur ska ingå i all kommunal verksamhet. Den säger också att vi ska stödja nätverk och arbeta för att skapa fler mötesplatser. Ta del av hela kulturstrategin här.

Biblioteksplan
2010-06-22 antog kommunfullmäktige en biblioteksplan för Ekerö kommun. Du kan ta del av biblioteksplanen här.