Konst i kommunen

Konst ska ge den fysiska miljön ett estetiskt värde och en identitet. Det ska ge en positiv upplevelse av kreativitet och sinnlighet, men också väcka nyfikenhet. Konst är en del i kommunens utformning av offentliga miljöer i samspel med arkitektur och landskap. Nedan presenteras tre verk av kommunens offentliga konst.

Nattfåglar av Elisabeth Sivard

Att Ekerö kommun omges av vatten var konstnären Elisabeth Sivards främsta inspirationskälla och hon tänkte på vattenvirvlar och fåglars flykt när hon fick uppdraget att gestalta cirkulationsplatsen vid Ekerövägen/Ekvägen. Ytan som gör att färgerna skiftar från blått till grönt i olika fält är mosaik. Färgerna påminner om havets olika nyanser och att de skiftar färg ger en känsla av havets olika djup men också av växling mellan värme och kyla. Den mörka blå färgen ger en känsla kallt vatten som isar medan det turkosa leder tankarna medelhavets varma vatten. Pelarna är ca 4,5 meter höga och består i grunden av betong som sedan klätts med mosaik. Uppdraget var att ta till vara platsens öppna läge och skapa ett konstverk som syns på håll för trafikanter som färdas på vägen. Konstverket skulle ha karaktären av ett landmärke och utformas på höjden just så att det blev ett blickfång för betraktaren. Det invigdes 2008.

Vattenvirvel av Ilhan Koman

Vattenvirveln

Närheten till vatten, genom kanalen intill, har varit vägledande för Ilhan Komans skulptur Vattenvirvel på Mälarö torg i Ekerö centrum. Skulpturen är utformad som en virvel. Den är utförd i glänsande stål som fångar upp och reflekterar ljuset. Att skulpturen är placerad på en ca 1,5 m hög sockel, vars sidor är beklädda med stål, gör att själva konstverket från ett par vinklar får himmeln som fond. Ilhan Koman har här testat stålets möjligheter att böjas och samtidigt strävat efter att få vatten att ta form i det hårda blänkande stålet. Det är en god idé att ta ett varv runt skulpturen och se hur den förändras från olika vinklar. Med bara några få förflyttningar kan ögat uppleva oväntade ljusbrytningar och optiska effekter.

Vikingarondellen av Ingrid Rådmark

Vikingatemat var vägledande i utformningen av vikingarondellen vid Träkvistavallen. Form och material leder tanken till vikingatidens skyddsutrustningar som till exempel en sköld eller en hjälm. Men tanken hos konstnären var även att betraktaren skulle kunna tolka formen fritt, och inte bara associera till förgången tid utan även till nutid och framtid. Materialet är corténstål med nitar av mässing och koppar. Ut från, eller in mot den rundade formen i mitten, löper fyra smala former som liknar gångbroar. Skulpturen invigdes 2006.