Kulturmiljöer och kulturhistoria

En kulturmiljö är inte bara historiska lämningar och bebyggelse. Det är också lämningar efter alla de människor som skapar och lever i samhället; deras livsstil, historia, försörjning och traditioner.

Olika kulturer och olika miljöer från olika tider berättar om människors liv på olika platser och bildar det kulturarv, den själ, som skiljer den ena orten från den andra.

Under denna rubrik kan du läsa om flera värdefulla kulturmiljöer i Ekerö kommun. Mer om våra två världsarv hittar du här.

Få platser i Sverige har en sådan spännande och lång historia som Ekerö kommun. Här har avgörande kapitel i Sveriges historia skrivits under mer än tusen år. Läs mer om Ekerös historia här.