Kulturmiljö

Vad innebär kulturmiljö?

En kulturmiljö är inte bara historiska lämningar och bebyggelse. Det är också lämningar efter alla de människor som skapar och lever i samhället; deras livsstil, historia, försörjning och traditioner. Olika kulturer och olika miljöer från olika tider berättar om människors liv på olika platser och bildar det kulturarv, den själ, som skiljer den ena orten från den andra.

Mer information

Ett urval av kommunens kulturmiljöer kan du läsa om i menyn till vänster.
Till höger kan du läsa den kulturmiljöanalys av Tätortsbandet som gjordes 2008, du kan även ta del av en värdebeskrivning av stenhuggarsamhället samt läsa om kulturmiljöarbetet i Ekerö kommun. På biblioteket hittar du mer information om kommunens övriga kulturmiljöer.

Man kan också ta del av Ekerö kulturmiljöprogram här.