Helgö med Helgöboplatsen

Helgö med Helgöboplatsen är en förhistorisk handels- och verkstadsplats. Området består av sju husgrupper, fem gravfält och en fornborg från 200 till 500 år e Kr.

Under närmare trettio års utgrävningar på Helgö tillvaratas föremål som saknar motsvarighet någon annan stans i Sverige. Det är här på Helgö som den moderna arkeologin föds.

Se några av fornfynden:

Sedan 2008 är Helgöboplatsen mer lättillgänglig som besöksmål. Här finns nu en parkeringsplats, nya skyltar och guidehäften, en audioguide via mobiltelefon och en markerad stig genom området. På Kaggeholms slott alldeles i närheten, finns också ett mindre besökscentrum med café.

Läs vidare om Helgö fornlämningar och titta på kartan var de finns.

För guidade visningar av Helgö se Ekerö Turisms hemsida.

En specialinventering av forn- och kulturlämningar på Helgö genomfördes våren 2010 för att komplettera kommunens planeringsunderlag.