Kulturmiljön - en strategisk resurs

Att Ekerö är Kulturens övärld betyder att kulturen och kulturmiljön ses som en resurs för kommunens utveckling. Det är en av utgångspunkterna i kommunens översiktsplan.

Det betyder till exempel att förändringar i bebyggelse eller i landskapet sätts i relation till hur kommunen har vuxit fram historiskt. Därför är beskrivningen av nuvarande miljöer en viktig faktor i kommunens bedömning av vad som bör tas tillvara för att nå en attraktiv livsmiljö.

Det betyder också att kommunen ser kulturmiljöer och kultur som en resurs för utvecklingen av kommunen näringsliv och samhälle.