Ralph Erskine

Ralph

Ralph Erskine var en av de främsta inom svensk arkitektur under större delen av 1900-talet.

Han kom till Sverige från England 1939 för att studera den svenska funktionalismen inom arkitektur och formgivning. Han fångades av välfärdssamhällets tankegångar och av det nära sambandet mellan formgivning, arkitektur och socialt ansvarstagande.

Från mitten av 1940-talet bodde Ralph Erskine på Drottningholmsmalmen. Där hade han även sitt kontor, som tidvis var inrymt på en gammal skuta (världens snabbaste arkitektkontor).
Fotograf: Åke E:son Lindman

Ralph Erskine har ritat många byggnader över hela världen, från små scoutstugor på Lovön till stora kontorshus i London. Hans ursprungstanke med Ekerö centrum var att skapa en ”Mälarstad" vid Tappström.

1987 tilldelades Ralph Erskine RIBA´s Gold Medal for Architecture. I samband med utdelningen av priset höll Ralph ett tal som på många sätt sammanfattade hans syn på arkitektur och sitt eget arbete. Ta del av talet genom att klicka på länken nedan.

Ralph Erskines tal (pdf-fil med engelsk text).