Stenhamra med stenbrottet

Stenhamra har varit länets genom tiderna största stenhuggeri och har än i dag en ovanligt komplett bevarad industrimiljö från slutet av 1800-talet. De mäktiga dagbrotten och de många välbevarade byggnaderna – arbetarkasernerna, ingenjörsbostaden, skola och konsumbutik – visar på ett pedagogiskt sätt hur ett industrisamhälle kunde organiseras och byggas upp.

För mer information om stenhuggarbyn gå in på  Stenhuggarebyns hemsida.