2020-10-16 Kultur och fritid | Uppleva och göra | Info

Ansök om bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter senast 31/10

Nu är det dags att ansöka om bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter under verksamhetsåret 2021! Nedan följer viktig information till föreningar om bidragets kriterier och hålltider.

Bidraget för publika arrangemang och öppna aktiviteter delas ut på två olika sätt – 1) för enstaka aktiviteter upp till 20 000 :- som kan ansökas om löpande under året och 2) för aktiviteter under hela kommande verksamhetsår och som kan överstiga 20 000:- .

Om er förening vill söka stöd för det ni arrangerar under hela verksamhetsåret 2021 är sista ansökningsdatum 31 oktober 2020. Från och med sista ansökningsdag kommer alla ansökningar att behandlas som slutgiltiga och bedömas i dess rådande form. För möjlighet till återkoppling eller komplettering av de underlag ni inkommit med ber vi er därför inkomma med eventuella ansökningar i god tid före sista ansökningsdag.

Vänligen notera att föreningar som beviljades stöd för aktiviteter under verksamhetsåret 2020 också ombes att återrapportera hur bidraget använts och hur aktiviteterna fortskridit enligt nedan formulär. Detta för att vara berättigad att ansöka om föreningsbidrag för 2021.

Formulär för återrapportering hittar ni här!

Vidare behöver er förening vara en godkänd förening för att vara berättigad bidrag. En ansökan om godkänd förening är giltig i 365 dagar från det att ansökan inkommit (om den godkänns). Är ni osäkra på om ni behöver förnya er ansökan om godkänd förening eller har andra frågor om ansökningsprocessen är ni välkomna att kontakta idelabbet@ekero.se .

Ansökningsblanketter och mer information om bidragskriterier och fördelningsprinciper hittar ni här!

Vi ser fram emot att ta del av det ni planerar för verksamhetsåret 2021!